За проекта:

Източник на финансиране:
Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Партньори:

Целта на проекта е подкрепа на МСП, които да се запознаят с иновациите в зелената индустрия чрез:

  • определяне и представяне на вече разработени, готови за използване практически решения, които са приложими за българските МСП;
  • възможност на българските МСП да обменят опит в областта на иновациите в зелената индустрия с норвежки компании.

Проектиният екип откри и идентифицира практически примери на вече разработени иновативни решения за създаване на продукти, процеси и услуги, които са готови за използване, подобряват оперативните резултати и са съобразени с околната среда.

По време проекта партньорите проведоха следните дейности:

  • широкообхватно проучване на практическите решения в областта на иновациите в зелената индустрия: в Норвегия, в и извън Европа;
  • регионални срещи в България за идентифициране на нуждите на МСП за зелени технологии и иновации в индустрията;
  • учебно посещение за български МСП в Норвегия в компании от различни сектори, предлагащи решения за иновации в зелената индустрия;
  • уеб базиран дигитален каталог с практически, готови за използване иновационни решения за зелената индустрия за българските МСП;
  • мачмейкинг форум за иновационни решения в зелената индустрия в България.